Ochrana a zásady ochrany osobních údajů

10. 04. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 18.4.2019 10:14
ǀ
Jakub Rafaj

Vaše osobní údaje bereme velmi vážně. Za žádných okolností je nepředáváme žádné třetí osobě. Jsme plně připraveni na evropskou legislativu GDPR – v případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit.

Celé právní znění

Souhlasím se zpracováním mých výše vyplněných osobních údajů společností METEOPRESS, spol. s.r.o., IČO: 471 25 381, sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“) za účelem:

  1. marketingového průzkumu mých preferencí ohledně předpovědi počasí, meteoradarů nebo produktů s počasím souvisejícím;
  2. mého kontaktování na e-mailovou adresu, aby mi správce mohl nabídnout možnost podílet se na další spolupráci se správcem, zejména na dalším průzkumu či dotazníku,
  3. nepravidelného monitorování mé spokojenosti se službami správce (správce by např. zajímalo, jestli bych doporučil/a jeho služby svým známým, rodině či kolegům v práci)

 

Souhlasím s tím, že mé výše uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu vývoje produktů správce (webové stránky, produkty související s počasím). 

Takto poskytnutý souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci mám možnost kdykoliv v budoucnu odvolat (např. formou e-mailu správci na info@meteopress.cz).

Dále mám také možnost požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Pokud bych měla pochybnost o dodržování povinností správce ohledně zpracování mých osobních údajů, mám právo se obrátit vedle samotného správce také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace ke zpracování osobních dat

METEOPRESS, spol. s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČ 471 25 381 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na sídle společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

METEOPRESS, spol. s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat METEOPRESS, spol. s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@meteopress.cz nebo na sídlo naší společnosti:

METEOPRESS, spol. s.r.o.
Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

• Vaše IP Adresa

• Otevíraná stránka našeho webu

• Kód odpovědi http

• Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů. 

Používané nástroje

analytics.google.com, hotjar.com, typeform.com, mailchimp.com

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od METEOPRESS, spol. s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. METEOPRESS, spol. s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od METEOPRESS, spol. s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na sídle společnosti.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

VYSVĚTLENÍ ǀ 7.12.2023

Oblačný útvar comma, o co se vlastně jedná?

SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 29.9.2023

Jaké radarové polarimetrické veličiny používáme a k čemu nám slouží?

BOUŘKY,SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.3.2023

Jak číst informace o radiálních rychlostech z meteorologických radarů?

AKTUÁLNĚ,BOUŘKY,FOTOGRAFIE,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.2.2023

První letošní supercela se vyskytla na jižní Moravě