Podpora exportu společnosti Meteopress, spol. s.r.o. a expanze na zahraniční trhy

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora exportu společnosti Meteopress, spol. s.r.o. a expanze na zahraniční trhy
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016625
Náplň: Předmětem projektu je podpora vstupu a expanze společnosti na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na 10 významných zahraničních veletrzích zaměřených na meteorologii a související technologie a služby.