Registrační číslo OP PIK Aplikace

Název projektu: Vývoj prototypu meteorologického radaru ve společnosti METEOPRESS, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015603
Program: OP PIK Aplikace – VI. Výzva, bez účinné spolupráce
Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti meteorologie. Výstupem projektu bude unikátní prototyp malého meteorologického radaru, který bude dostupný pro zájemce z řad veřejnosti. V předkládaném projektu jde především o výzkum a vývoj prototypu hardwaru pro meteorologické služby, a to včetně potřebného verifikačního softwarového řešení sloužícího pro vyhodnocení měření radaru.
Termín realizace: 01/2019 – 12/2021