Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV – Elektromobilita
Název projektu: POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU K PODNIKATELSKÝM ÚČELŮM SPOLEČNOSTI METEOPRESS, SPOL. S R.O.
Jméno žadatele: METEOPRESS, spol. s r.o.
Termín realizace: 14. 3. 2020 – 20. 4. 2020
Způsobilé výdaje: 450 000,- Kč
Dotace: 337 500,- Kč
Popis projektu: Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti METEOPRESS, spol. s r.o. k nízkouhlíkové dopravě a k šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
Závěry a výsledky: Došlo k zakoupení automobilu Tesla model 3. Auto začalo sloužit k podnikatelským účelům a provoz je bezproblémový.