Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům

Název projektu:
POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU K PODNIKATELSKÝM
ÚČELŮM SPOLEČNOSTI METEOPRESS, SPOL.
S R.O.
byl spolufinancován Evropskou unií.
Anotace: Cílem tohoto projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilu snížit provozní náklady na dopravu a zároveň snížit uhlíkovou stopu společnosti.