Využití umělé inteligence pro predikci srážek a oblačnosti

Název projektu: Využití umělé inteligence pro predikci srážek a oblačnosti ve společnosti Meteopress, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019996
Název programu: OP PIK Aplikace – VII. Výzva, bez účinné spolupráce
Popis projektu: Hlavní náplní projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti meteorologie. Výstupem projektu bude zcela unikátní software, který bude schopen na vstupu přijímat naměřená data o počasí, tzv. radarová data, satelitní data a data z meteostanic. Tento software bude schopen za pomoci neuronové sítě predikovat déšť či pohyb mraků na 60 až 180 minut dopředu
Termín realizace: 09/2021–12/2022