Revoluční C-band Solid State radar a Artificial Intelligence Nowcasting & Ensembling System

Název projektu:Revoluční C-band Solid State radar a Artificial Intelligence Nowcasting & Ensembling System

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027335
Název programu: OP PIK Aplikace – Výzva IX, s účinnou spoluprací
Náplň: Předmětem předkládaného projektu společnosti
METEOPRESS, spol. s r.o. v účinné spolupráci s ČVUT v
Praze s názvem Revoluční C-band Solid State radar a
Artificial Intelligence Nowcasting & Ensembling System je
realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti
meteorologie. Výstupem projektu bude prototyp radaru
typu C-band a software AINES1.
Termín realizace: 09/2021–5/2023