Oblačný útvar comma, o co se vlastně jedná?

07. 12. 2023
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 7.12.2023 10:38
ǀ
Miloslav Staněk

Čas od času zejména se v meteorologickém “žargonu” objeví nový pojem, který často není v češtině dostatečně vysvětlen, ale již je meteorology (a následně pak hojně i médii) používán, aniž by bylo k dispozici alespoň lakonické vysvětlení toho, o co se vlastně jedná. Nemůžeme se však divit, meteorologická terminologie se stále vyvíjí a nové pojmy je třeba zavést a definovat v rámci slovníku ČMeS. Jedním z takto nově používaných pojmů, který zná zahraniční družicová meteorologie, je pojem comma.

Vyznáčení oblačného útvaru comma na produktu Airmass dne 24. 11. 2023. Zdroj: Eumetsat/Meteopress

O co se jedná?

Tento exotický pojem sice může evokovat, že se jedná o nějakou bouři, avšak je to pouze oblačné uskupení sestávající ze silnějších konvektivních přeháněk (případně bouřek), které je viditelné na družicových snímcích. Často se skládá z dvou částí  “comma head” (tedy volně přeloženo jakési “čelo commy”) a “comma tail” – v překladu “chvost commy”, tedy protáhlá část konvektivních přeháněk nebo bouřek. Comma se vyskytuje v chladném vzduchu za studenou frontou. Je charakteristická prohnutou až spirálovitou strukturou. Prostorový rozsah commy je přibližně do 1 000 km, ale může být jen okolo 200 km. Je to tedy útvar víceméně mezoměřítkový.

Popis commy a její umístění za studenou frontou v chladném vzduchu. Zdroj: Eumetrain.

Pozor na záměnu!

Někdy se v radarové meteorologii můžeme setkat s termínem comma echo, což je radarový odraz popisující část vývoje mezoměřítkového konvektivního systému typu squall line jako fáze následující po vývoji bow echa. V americké literatuře se často používá pro tento případ “comma shaped echo”. O oblačném útvaru comma je tak vhodné mluvit v kombinaci s družicovými daty, jelikož na radarových datech se často projevuje pouze pásy vyšší radarové odrazivosti (tzv. NCFRs – Narrow Cold Frontal Rainbands), které se vyskytují v rámci přeháněk za výrazného střihového prostředí z hlediska vertikálního střihu větru a nevýrazné instabilitě.

 

Příklad oblačného útvaru comma pohledem modelových dat z numerického modelu AROME od Météo France dne 24. 11. 2023

Modelové pokrytí oblačností – nízká zeleně, střední žlutě, vysoká šedě z modelu AROME. Na snímku je viditelné, že v rámci chvostu commy se vyskytují menší oblasti i vysoké oblačnosti.

Jasová teplota pohledem modelu AROME. Čím vyšší, tím je horní hranice oblačnosti chladnější a tím pádem je výše – tedy oblaky jsou více vertikálně mohutné.

Jasová teplota o 2 hodiny později pohledem modelu AROME. Čím vyšší, tím je horní hranice oblačnosti chladnější a tím pádem je výše – tedy oblaky jsou více vertikálně mohutné.

Simulace radarové odrazivosti přepočtená na hodinovou intenzitu srážek ukazuje výraznější srážky v oblasti chvostu i čela commy s tím, že v oblasti chvostu jsou kompaktnější.

Zdroje:

Eumetrain

Météo France

Mohlo by Vás zajímat

SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 29.9.2023

Jaké radarové polarimetrické veličiny používáme a k čemu nám slouží?

BOUŘKY,SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.3.2023

Jak číst informace o radiálních rychlostech z meteorologických radarů?

AKTUÁLNĚ,BOUŘKY,FOTOGRAFIE,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.2.2023

První letošní supercela se vyskytla na jižní Moravě

ANALÝZA,VYSVĚTLENÍ ǀ 19.12.2022

Proč jsme se v neděli 11. 12. nedočkali přívalů sněhu?