Vývoj prototypu zařízení MeteoDust CogCe pro vyhodnocování znečištění ovzduší

Název projektu: Vývoj prototypu zařízení MeteoDust CogCe pro vyhodnocování znečištění ovzduší
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024867
Název programu: OP PIK Aplikace – VIII. Výzva, s účinnou spoluprací
Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu s názvem Vývoj prototypu zařízení MeteoDust CogCe pro vyhodnocování znečištění ovzduší je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti meteorologie. Projekt bude řešen v účinné spolupráci se společností MERITIA consult, s.r.o. Výstupem projektu bude prototyp zařízení, který bude schopen vyhodnocovat přínos ekologizace v určité oblasti. Toto zařízení bude kalibrováno a certifikováno podle nejnovějších norem.
Termín realizace: 09/2021– 12/2022