Politika kvality

PJS 1/2020 POLITIKA KVALITY

Účinnost od: 01.10.2020

Tímto vydávám Politiku QMS pro společnost METEOPRESS, spol. s r.o., která poskytuje služby v oblasti meteorologie, měření kvality ovzduší, výroby  meteorologických radarů a jiných meteorologických zařízení, vývoj a dodávky  meteorologického softwaru, neuronových sítí a umělé inteligence pro predikci  počasí.

  • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a inovativně, jejímž cílem je bezchybné  predikce počasí, funkčnost sw a hw v oblasti meteorologie a měření kvality ovzduší.
  • Naším cílem je dosáhnout předního postavení mezi srovnatelnou konkurencí ve  světě. 
  • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními,  hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou  legislativou ČR a EU. 
  • Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu  společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality a  jeho kvalitní a odpovědná práce je zárukou úspěchu společnosti, 
  • Pracovníky komplexně vzděláváme pro kvalitní zajištění inovací a provádění výroby a  poskytování služeb. 
  • Všechny naše externí poskytovatele prověřujeme tak, aby jejich dodávky materiálu a  služeb vyhovovaly našim přísným specifikacím.  
  • Spolupracujeme s renomovanými vědeckými pracovišti pro zajištění vysokého  inovativního přínosu našich produktů a služeb.
  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále  zefektivňovat zavedený systém.

V Praze, dne 30.09.2020

Michal Najman 

jednatel společnosti