Znečištění ovzduší – jaký vliv má na klima a přírodu?

07. 07. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 10.7.2019 09:28
ǀ
Zuzana Peštová

V prvním článku o znečištění ovzduší jsme se podívali na to, jak se prachové částice označují a dělí a z jakých zdrojů znečištění vzniká. Ve druhém článku bylo vysvětleno jak se znečištění ze vzduchu dostává pryč, jaké v Evropě platí imisní limity a co dělat, když jsou koncentrace znečištění zvýšené. Ve třetím si přečtěte jaký vliv má znečištění na zdraví. Ve dnešním článku, posledním ze série o znečištění ovzduší, se podíváme na to, jaký vliv má znečištění na klima a přírodu.

Kyselé deště

Asi nejznámějším vlivem znečištění ovzduší na přírodu jsou kyselé deště, které mají vliv například na lesní porosty a kyselost řek, jezer a podobně. V nejvíce znečištěných oblastech mohou například jezera být tak kyselá, že je třeba kyselost neutralizovat rozprašováním vápna.

Vápnění jezera, zdroj: essentialchemicalindustry.org

Kromě přírody ale kyselé deště ničí i například budovy a sochy – na obrázku vidíme jak deště za 60 let jednu z takových soch proměnily.

Méně Slunce, nižší teploty

Vlivy znečištění na klima mohou být velmi různorodé. Jedním z možných scénářů je, že kvůli znečištění jsou oblaka tvořena větším počtem menších kapiček než obvykle – díky tomu k zemi proniká méně slunečního záření, oblak má delší životnost a méně z něj prší.

Jako příklad vlivu suspendovaných částic na klima uveďme výbuch Filipínské sopky Pinatubo v roce 1991. Sopka tehdy vychrlila 10 kilometrů krychlových vulkanického prachu do výšky až 34 km. Kvůli prachu pak v následujících letech k zemi přicházelo o 10 % méně slunečního záření a průměrné teploty v letech 1991-1993 na celém světě poklesly o 0,5 °C. Ovlivněn byl i atmosférický ozon – ozónová díra byla v roce 1992 větší než kdy předtím a množství ozonu ve středních zeměpisných šířkách kleslo na rekordní minimum.

Erupce Mount Pinatubo 15.6. 1991

 

Série článků o znečištění:

Mohlo by Vás zajímat

AKTUÁLNĚ,ANALÝZA,BOUŘKY,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 24.6.2022

Podrobný terénní průzkum po tornádu na jihu Moravy dne 24. 6. 2021

ZE SVĚTA ǀ 24.6.2022

Extrémní zima sevřela Nový Zéland

BOUŘKY,FOTOGRAFIE,ZE SVĚTA ǀ 23.6.2022

Deseticentimetrové kroupy. Francouzi sčítají škody po bouřkách

ZE SVĚTA ǀ 22.6.2022

Víkendová vlna horka dobyla i Mont Blanc, padl tam absolutní rekord