Znečištění ovzduší – co to je a jak vzniká?

04. 07. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 10.7.2019 09:29
ǀ
Zuzana Peštová

Zatímco po průmyslové revoluci se znečištění ovzduší s pýchou bralo jako známka pokroku, dnes už víme, že bychom se měli snažit znečištění omezit a že škodí nám i přírodě. Přichystali jsme proto sérii článků na téma znečištění ovzduší – v tom dnešním si povíme jak se dělí prachové částice a z jakých zdrojů se znečištění do vzduchu dostává.

Co znamená PM10, PM2.5 a PM1?

Zkratka PM pochází z anglického particulate matter, které bychom doslovně přeložili jako částicová hmota. Oficiálně se ale jako český ekvivalent pro PM používá označení suspendované, pevné či prachové částice. Terminologie není úplně jednotná – někdo pod označením PM myslí pouze pevné částice, někdo i kapalné.

Číslo za PM upřesňuje o jak velkých částicích se bavíme – PM10 značí částice s průměrem 10 µm nebo menší, PM2.5 jsou částice menší než 2.5 µm a podobně. Většinou se částice rozdělují právě na velikosti 10, 2.5 a 1 µm, teoreticky ale můžeme použít jakékoliv dělení, které nás zajímá.

Protože částice nemají pravidelný tvar, měří se jejich tzv. aerodynamický či efektivní průměr – to je průměr, jaký by měla kapička vody o stejné hmotnosti jako daná částice.

Co je zdrojem znečištění v ovzduší?

Jedním z dělení zdrojů suspendovaných částic je dělení na přírodní a antropogenní zdroje:

Přírodní zdroje

Mezi hlavní přírodní zdroje suspendovaných patří sopečné výbuchy, lesní požáry a moře, ze kterého se vlivem větru dostávají do atmosféry například mořské soli.

Lesní požár v Kalifornii, zdroj: wikipedia.org

Antropogenní zdroje

Antropogenní znečištění je to znečištění, které vzniká vlivem lidské činnosti. Hlavním antropogenním zdrojem znečištění v atmosféře je nedokonalé spalování uhlí, ropy, dřeva, odpadu a podobně. Dále pak mezi tyto zdroje patří těžba například uhlí či kamene a stavební činnost.

Částice z přírodních zdrojů jsou většinou větší než částice antropogenního původu – na severní polokouli je proto více menších PM a na jižní polokouli více větších PM, protože na severu je více pevniny a průmyslové výroby a na jihu více moře.

zdroj: pxhere.com

Další rozdíl mezi přírodním a antropogenním znečištěním je ten, že větší částice mají menší vliv na lidské zdraví. O vlivu znečištění na zdraví, na přírodu a klima budeme psát v jednom z dalších článků.

 

Dále můžeme zdroje suspendovaných částic rozdělit na primární a sekundární:

Primární zdroje

Primární zdroje částice do ovzduší přímo vypouštějí.

Sekundární zdroje

Sekundární zdroje jsou ty, které rozvíří suspendované částice, které se již usadily na zemi. Mezi tyto zdroje tak patří zvíření prachu větrem či automobilovou dopravou a nebo stavební činnost, při které se manipuluje se sypkými materiály a jezdí se po nezpevněných cestách.

zdroj: defense.gov

 

Série článků o znečištění:

Mohlo by Vás zajímat

AKTUÁLNĚ,ANALÝZA,BOUŘKY,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 24.6.2022

Podrobný terénní průzkum po tornádu na jihu Moravy dne 24. 6. 2021

ZE SVĚTA ǀ 24.6.2022

Extrémní zima sevřela Nový Zéland

BOUŘKY,FOTOGRAFIE,ZE SVĚTA ǀ 23.6.2022

Deseticentimetrové kroupy. Francouzi sčítají škody po bouřkách

ZE SVĚTA ǀ 22.6.2022

Víkendová vlna horka dobyla i Mont Blanc, padl tam absolutní rekord