Co říká index Severoatlantické oscilace o letošní zimě?

19. 11. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 14.1.2019 20:02
ǀ
Kateřina Vodičková

Co ovlivňuje, jestli bude zima v Evropě mírná nebo drsná? Není to El Niño, ale NAO – tzv. Severoatlantická oscilace. V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak tato oscilace vzniká, a co díky ní můžeme letos očekávat.

Historie

Ačkoliv často slýcháme o vlivu jevu El Niño na počasí, Evropy se úplně netýká. Zde je počasí ovlivňováno zejména Severoatlantickou oscilací, a to především na podzim a v zimě.

Už v 18. století si lidé všimli, že pokud je mírná zima v Grónsku, tak bývá krutá zima v severní Evropě a naopak. Tento jev poprvé popsal sir Gilbert Walker během 20. let 20. století a nazval ho právě Severoatlantickou oscilací. Od roku 1950 se počítá tzv. index NAO z poměru odchylek hodnot tlaků vzduchu od sezónních průměrů na meteorologických stanicích nejblíže řídícím tlakovým útvarům. Tento index byl zpětně dopočítán i pro staniční data už od roku 1864. Na následujícím grafu je zobrazen průběh indexu NAO až do letošního roku.

 

Časový vývoj NAO indexu v zimních měsících 1865-2018 (ZDROJ)

 

Jak vzniká oscilace

NAO je, stejně jako ENSO (El Nino a Jižní oscilace), jeden z příkladů dálkových spojení. Jde o trvalou vazbu mezi hodnotami tlaku vzduchu na dvou vzájemně odlehlých místech, v tomto případě mezi Islandskou tlakovou níží a Azorskou tlakovou výší. Pokud jsou oba tyto tlakové útvary mohutnější, jedná se o kladnou fázi NAO, pokud jsou oba útvary méně výrazné, nastává záporná fáze.

Dálková spojení mohou vznikat v důsledku vnitřní dynamiky atmosféry a jsou ovlivňována změnami povrchových teplot oceánu. Přesný mechanismus NAO a ostatních dálkových spojení ovšem stále neznáme. Nevíme, zda jev vzniká v atmosféře a má vliv na oceán nebo naopak. Dále je třeba zmínit, že NAO je silně provázána s Arktickou oscilací (AO), která má také vliv na počasí v Evropě a Severní Americe.

 

Kladná a záporná fáze NAO (ZDROJ)

Kladná fáze NAO

Během kladné fáze Severoatlantické oscilace je oproti normálu vyšší tlak v Azorské anticyklóně a dochází k prohlubování Islandské tlakové níže. V důsledku toho se zesiluje západní proudění nad mírnými šířkami severního Atlantiku a posunuje se více k severu. U rovníku dochází k zesílení pasátů a přes Atlantik postupuje více intenzivnějších bouří. Výsledkem může být teplá a vlhká zima v severní Evropě a naopak studená a suchá zima v Kanadě a Grónsku. Na východním pobřeží USA je zima mírná a vlhká, v jižní Evropě lze očekávat zimu spíše suchou. V centrální části USA může docházet k záplavám. Dalším důsledkem pozitivní fáze NAO mohou být vyšší vlny v Severním moři, které zde komplikují těžbu ropy.

 

Kladná fáze NAO (ZDROJ)

Záporná fáze NAO

Při záporné fázi NAO jsou oba řídící tlakové útvary méně výrazné. To vede k slabšímu západnímu proudění, které přináší vlhký vzduch do Středomoří. Přes Atlantik postupuje méně bouří a pasáty u rovníku jsou oslabené. Lze očekávat chladnější počasí v severní Evropě, vpády chladného vzduchu a sněhu na východním pobřeží USA, mírnější zimy v Grónsku. Dále může negativní fáze Severoatlantické oscilace zapříčinit větší počet hurikánů v tropickém Atlantiku.

 

Záporná fáze NAO (ZDROJ)

Jaká bude letošní zima?

Podle posledního vývoje NAO indexu by měla nastat kladná fáze Severoatlantické oscilace, což znamená mírnou zimu, vlhké, větrné a teplotně spíše vyrovnané počasí v našich zeměpisných šířkách. Samozřejmě mohou během zimy nastat i velmi chladné epizody. NAO ovšem není jediný činitel, který má vliv na vývoj počasí v Evropě. Je třeba také vzít v úvahu vývoj dalších oscilací (AO, QBO, …), aktivity Slunce a dalších vlivů. Ani poté však nebude předpověď stoprocentní.

 

Mohlo by Vás zajímat

SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 29.9.2023

Jaké radarové polarimetrické veličiny používáme a k čemu nám slouží?

BOUŘKY,SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.3.2023

Jak číst informace o radiálních rychlostech z meteorologických radarů?

AKTUÁLNĚ,BOUŘKY,FOTOGRAFIE,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.2.2023

První letošní supercela se vyskytla na jižní Moravě

ANALÝZA,VYSVĚTLENÍ ǀ 19.12.2022

Proč jsme se v neděli 11. 12. nedočkali přívalů sněhu?