Co dělat, když vás zastihne bouřka?

15. 04. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 27.10.2022 11:26
ǀ
Zuzana Peštová

Přichází období, kdy se v našich končinách budou stále častěji objevovat bouřky. Víte jak se chovat, pokud vás bouřka neplánovaně zastihne venku?

Co dělat ve městě?

Zásah člověka bleskem ve městě je sice velmi ojedinělý, ale ne vyloučený. Bouřku navíc může doprovázet silný vítr nebo krupobití. Proto pokud vás bouřka zastihne ve městě, radši se schovejte do nějaké budovy s hromosvodem – například do obchodního centra nebo kavárny, kde bouřku v klidu přečkáte.

Co dělat v přírodě?

Pokud předpověď hlásí výskyt bouřek, raději zbytečně nevycházejte ven a neplánujte dlouhé výlety. Pokud se ale v době bouřky nacházíte venku, zvažte, kde by bylo nejlepší se schovat. Obecně se u toho můžete řídit těmito radami:

Kam se schovat

 • do budovy chráněné hromosvodem
 • v hustém lese
 • v nízkém porostu
 • v úzkém údolí

Při hledání vhodného úkrytu ale myslete také na to, že se při bouřce často vyskytuje silný vítr a někdy krupobití.

Je možné se schovat také do auta – když necháte zavřená okna a dveře, plechová karoserie vás před bleskem ochrání. Je třeba ale opět myslet na silný vítr a přizpůsobit rychlost a styl jízdy konkrétním podmínkám, případně nejlépe během bouřky zůstat na místě.

Kam se neschovávat

 • v otevřeném terénu
 • na vyvýšených místech
 • pod osamělé stromy, sloupy a vysoké konstrukce
 • na okraj lesa
 • blízko vodních ploch, poblíž potoků a na podmáčené půdě
 • pod převisy nízkých skal a v malých jeskyních
 • ve staveních bez hromosvodu nebo ve staveních s narušenou statikou
 • ve stanu

Co během bouřky nedělat?

Během bouřky se neopírejte o zdi či skalní stěny, neběhejte, neplavte, neplujte v loďkách a neprovozujte ani jiné vodní sporty. Podle hasičů by se lidé při bouřce měli vyvarovat i přenášení kovových předmětů, telefonování a používání jiných elektrických spotřebičů.

Co když vás bouřka zastihne na holé pláni?

Někdy nám naučené rady, kde se schovat, nepomohou, protože nás bouřka potkala na rozlehlé holé pláni, kde žádné místo k úkrytu není. Co dělat? Nepokračujte v chůzi a rozhodně se nesnažte z pláně utíkat. Pokud je vás víc, nezůstávejte ve skupině. Nelehejte si na zem – při bouřce na holém prostranství je nejbezpečnější sedět v podřepu s nohama i rukama u sebe. Čím budete mít končetiny dál od sebe, tím to bude nebezpečnější, protože mezi nimi bude větší tzv. potenciálový rozdíl. Proto je taky třeba pro krávy bouřka nebezpečnější než pro menší zvířata, která mají nohy blíž u sebe.
Sezení na izolační podložce, tedy třeba na karimatce nebo na batohu, vás od zásahu bleskem neochrání.

Kdy můžete opustit úkryt?

Nejnebezpečnější je bouřka, když je vzdálena méně než 3 kilometry, ale HZS ČR doporučuje v úkrytu zůstat, dokud bouřka nebude alespoň 10 km daleko.

Podle čeho zjistit, jak je bouřka daleko?

Při určování naší vzdálenosti od bouřky využíváme toho, že světlo je rychlejší než zvuk. Díky tomu blesk vidíme téměř okamžitě, ale hrom k nám ještě chvíli putuje. Konkrétně se zvuk pohybuje rychlostí přibližně 331 m/s v závislosti na teplotě vzduchu. S takovou rychlostí zvuk za tři sekundy urazí přibližně jeden kilometr a právě toho se u bouřek využívá – stačí počítat sekundy mezi bleskem a hromem, vydělit je třemi a tím získáme přibližně vzdálenost bouřky. Pokud tedy napočítáme třeba 21 sekund, je od nás bouřka přibližně 7 kilometrů.

Jaká je první pomoc při zásahu bleskem?

Pokud najdete někoho zasaženého bleskem, dbejte prvně o svoje bezpečí – aby byla bouřka již dost daleko nebo aby mohl být zasažený bez rizika přenesen na bezpečné místo. Neprodleně zavolejte odbornou pomoc a dále postupujte podle konkrétního stavu zasaženého – přibližně ve třetině případů způsobí zásah bleskem srdeční zástavu, může dojít k zástavě dýchaní a k šoku. K základní první pomoci tedy stačí resuscitace a protišoková opatření. Zásah blesku navíc člověku často způsobí popáleniny a někdy může dokonce začít hořet oblečení.

Statistiky ohledně úmrtí po zásahu bleskem se různí. Zásah blesku může způsobit trvalá poškození například srdce či mozku a poškozený může trpět ztrátami paměti. V některých případech je člověk po zásahu bleskem jen zmatený, ale jinak je schopen normálně fungovat.

 

Aktuální blesky můžete sledovat na meteopress.cz/blesky.
Pokud se vyskytují silné bouřky, sledujte naše online reporty na webu a na facebooku!

 

 

Zdroj: HSZ ČR

Mohlo by Vás zajímat

VYSVĚTLENÍ ǀ 7.12.2023

Oblačný útvar comma, o co se vlastně jedná?

SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 29.9.2023

Jaké radarové polarimetrické veličiny používáme a k čemu nám slouží?

BOUŘKY,SRÁŽKY,VÍTR,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.3.2023

Jak číst informace o radiálních rychlostech z meteorologických radarů?

AKTUÁLNĚ,BOUŘKY,FOTOGRAFIE,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 26.2.2023

První letošní supercela se vyskytla na jižní Moravě