Na jaké vrstvy se dělí atmosféra?

22. 02. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 22.2.2019 20:13
ǀ
Zuzana Peštová

Atmosféra je plynná vrstva obklopující Zemi. Tato vrstva má v různých výškách různé vlastnosti a proto se v dnešním článku podíváme na to, podle čeho atmosféru dělíme a jak se jednotlivé vrstvy atmosféry jmenují.

Teplota

Nejznámější dělení vrstev atmosféry je založeno na změnách teploty s výškou.

 • Troposféra
  • Troposféra sahá od zemského povrchu do výšky přibližně 8 km v polárních oblastech a 18 km kolem rovníku. Teplota vzduchu v troposféře s výškou klesá a to přibližně o 0,65 °C na 100 metrů.
 • Stratosféra
  • Stratosféra je od troposféry oddělena tzv. tropopauzou a sahá do výšky přibližně 60 km. Ve výšce kolem 30 km se nachází ozonová vrstva, která chrání zemský povrch před nebezpečným UV zářením. Teplota ve stratosféře s výškou roste a pokud jsou přítomny krystalky vody, kyseliny dusičné a kyseliny sírové, vyskytují se zde perleťová oblaka. Při významných sopečných erupcích se až do stratosféry dostane sopečný prach, rozšíří se po celém světě a v závislosti na velikosti částic pak ovlivní teploty na celé Zemi.
 • Mezosféra
  • Mezosféra je od stratosféry oddělena tzv. stratopauzou a končí ve výšce kolem 85 km. Teplota zde s výškou zase klesá a vyskytují se zde noční svítící oblaka.
 • Termosféra
  • Termosféra je od mezosféry oddělena tzv. mezopauzou a sahá do výšky přibližně 600 km. Teplota zde s výškou stoupá a to až na přibližně 1400 °C. V termosféře se vyskytuje polární záře.
 • Exosféra
  • Exosféra je od termosféry oddělena tzv. termopauzou. Obecně sahá do takové výšky, kde ještě vzduchové částice rotují spolu se Zemí, někdy se ale jako výška exosféry uvádí přibližně 10 000 km.

Dělení atmosféry podle průběhu teploty, zdroj

Koncentrace iontů a volných elektronů

Podle koncentrace iontů a volných elektronů atmosféru dělíme na neutrosféru a ionosféru. Neutrosféra sahá přibližně do 65 km a obsahuje převážně neutrální částice, zatímco v ionosféře je koncentrace iontů a volných elektronů vysoká. Díky tomu se od ní odrážejí rádiové vlny.

Chemické složení

Dalším kritériem pro dělení atmosféry může být její chemické složení. Podle něj se pak atmosféra dělí na homosféru, která sahá přibližně do výšky 100 km a ve které je vzduch dobře promíchaný, a na heterosféru, kde se těžší prvky vyskytují jen v nižších oblastech a promíchávání s výškou slábne.

 

Schéma dělení atmosféry podle teploty, chemického složení a koncentrace iontů a volných elektronů, zdroj

Ještě něco?

Nakonec bychom atmosféru mohli rozdělit ještě podle toho, jak rychle ji ovlivní tření vzduchu o zemský povrch. Vrstvu ve výšce 0,2 až 2 km pak označujeme jako mezní vrstvu, která se vyznačuje tím, že ji procesy, které se dějí na povrchu, ovlivní během několika hodin. Výška mezní vrstvy se mění během dne podle toho, jak významné jsou například turbulence nad Sluncem ohřívaným povrchem. Nad mezní vrstvou se nachází volná atmosféra, kde je vliv tření vzduchu o zemský povrch zanedbatelný.

Dělení atmosféry na mezní vrstvu (anglicky boundary layer) a volnou atmosféru

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

ZE SVĚTA ǀ 4.8.2020

Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Hagupit

AKTUÁLNĚ,SRÁŽKY ǀ 3.8.2020

I dnes na našem území spadlo přes 50 mm srážek

REPORT ǀ 2.8.2020

Sledovali jsme on-line: Studená fronta přinesla bouřky a vydatný déšť

AKTUÁLNĚ ǀ 1.8.2020

Noční svítící oblaka – podívejte se jak je zachytily naše webkamery