Jaké existují druhy mlh?

27. 03. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 6.3.2019 10:26
ǀ
Zuzana Peštová

Podle definice v meteorologickém slovníku je mlha atmosférický aerosol sestávající z velmi malých vodních kapiček (popř. drobných ledových krystalků) rozptýlených ve vzduchu, který zmenšuje vodorovnou dohlednost při zemi pod 1 km. Jaké všechny druhy mlh ale existují?

Advekční mlha

Advekční mlha vznikne tehdy, když se teplý vlhký vzduch přemístí nad studené zemské podloží. Při tomto přesunu se totiž teplý vzduch od studeného povrchu začne ochlazovat a pokud se ochladí až na teplotu rosného bodu nebo pod ni, dojde ke kondenzaci a vznikne mlha. Tento typ mlhy se vyskytuje hlavně na podzim a v zimě, kdy se nad chladnější pevninu přesouvají teplé a vlhké vzduchové hmoty od oceánu. Advekční mlha může být ve vertikálním směru vysoká i přes několik set metrů a zaniká hlavně díky změně synoptické situace. Pokud je během vzniku mlhy proudění u země příliš silné, může se mlha od povrchu odtrhnout a vznikne oblak typu stratus.

Speciálními případy advekční mlhy je mlha pobřežní vznikající nad pevninou v přímořských oblastech, a advekční mořská mlha, která vzniká při přesunu vzduchu z teplejšího vodního povrchu nad chladnější.

Zdroj: thisiscolossal.com

Radiační mlha

Radiační mlha vzniká jako důsledek radiačního ochlazování zemského povrchu. Od chladnějšího povrchu se pak ochladí i vzduch v hladinách přímo u země a pokud jeho teplota klesne na teplotu rosného bodu nebo pod ni, vznikne mlha. Aby mohla vzniknout radiační mlha, nesmí foukat příliš silný vítr, protože ten by ochlazující se vzduch opět promíchal se vzduchem teplejším a mlha by se tak neobjevila. Radiační mlha vzniká většinou v druhé polovině noci, kdy se již vzduch díky vyzařování zemského povrchu dost ochladil, a rozpouští se po východu Slunce, i když v zimě může vydržet klidně celý den.

Zdroj: technologist.eu

Advekčně-radiační mlha

Pokud mlha vzniká zatímco současně dochází k ochlazování zemského povrchu vyzařováním a k nasouvání teplého a vlhkého vzduchu, označujeme ji jako advekčně-radiační.

Zdroj: posters.cz

Mlha z vypařování

Mlha z vypařování je obecný název pro mlhu mořskou, jezerní a říční. Vzniká při vypařování vody z povrchu teplejší vodní plochy do chladnějšího vzduchu. Celoročně se může vyskytovat v oblastech polárních moří a u okrajů ledovců. Na pevnině se mlhy z vypařování nad řekami a jezery vyskytují hlavně na podzim.

Mlha z vypařování může vznikat navíc i během situací, kdy teplý déšť propadává studeným vzduchem – kapky se při takovém dešti vypařují a vzniká mlha.

Zdroj: metoffice.gov.uk

Mlha svahová

Mlha svahová, někdy též označovaná jako orografická, vzniká když vzduch vystupuje vzhůru po svazích kopců a hor a díky tomu se ochlazuje. Z nižších poloh svahová mlha vypadá jako vrstevnatá oblačnost, která dosahuje až na povrch svahu.

Údolní mlha

Údolní mlha vzniká když do údolí stéká po svazích chladný vzduch.

Zdroj: imgnooz.com

Frontální mlha

Frontální mlha se dělí na dva typy – předfrontální a zafrontální. Oba druhy se přesouvají spolu s frontou

Předfrontální mlha se vyskytuje v pásmu 100 až 200 km před teplou frontou. Vzniká díky předfrontálním srážkám – ty se vypařují, zvětšuje se tak relativní vlhkost vzduchu a může dojít ke vzniku mlhy. Je to tedy vlastně zároveň mlha z vypařování.

Zafrontální mlhy se vyskytují za teplou frontou nebo za teplou okluzí a vznikají stejně jako advekční mlhy.

Mlha z promíchávání

Tato mlha vzniká když dochází k promíchávání dvou vzduchových hmot s různou teplotou a vlhkostí. Mlhy z promíchání mají většinou malý vertikální rozsah a vydrží jen krátce.

Zdroj: globe-views.com

Mohlo by Vás zajímat

ZE SVĚTA ǀ 4.8.2020

Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Hagupit

AKTUÁLNĚ,SRÁŽKY ǀ 3.8.2020

I dnes na našem území spadlo přes 50 mm srážek

REPORT ǀ 2.8.2020

Sledovali jsme on-line: Studená fronta přinesla bouřky a vydatný déšť

AKTUÁLNĚ ǀ 1.8.2020

Noční svítící oblaka – podívejte se jak je zachytily naše webkamery