Jak vznikají hurikány a na jaké kategorie se dělí?

16. 07. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 17.7.2019 09:30
ǀ
Zuzana Peštová

V červnu v severním Atlantiku oficiálně začala hurikánová sezóna a zatím zde vznikl jeden hurikán. Podívejte se proto spolu s námi jak hurikány vznikají, na jaké kategorie se dělí a jak jednotlivé fáze vzniku vypadají na satelitních snímcích.

Deprese, bouře, hurikán

Vzniku hurikánu předchází vznik tzv. tropické poruchy. Ta vzniká silným výparem nad teplým mořem a tvoří ji rozsáhlá skupina konvektivních bouří, která může mít v průměru 200 až 600 km. Na snímcích z družice v této fázi ještě není patrná typická rotující struktura, ale rozeznáme jednotlivé shluky bouří. Pokud se schyluje k postupnému vzniku hurikánu, začne docházet k organizaci bouří a poklesu tlaku vzduchu v jejich středu.

Tropická porucha, zdroj: accuweather.com

Jako první stádium pak z tropické poruchy vzniká tropická deprese. Tehdy už je oblačnost uspořádána, ale průměrná rychlost větru nepřesahuje 61 km/h.

Tropická deprese, zdroj: phys.org

Pokud rychlosti větru dále zesilují, vzniká z tropické deprese tropická bouře. V této fázi už má oblačnost typický rotující tvar, nevzniká ale ještě tzv. oko uprostřed oblačnosti a rychlosti větru jsou nižší než 117 km/h.

Tropická bouře, zdroj: earthobservatory.nasa.gov

Pokud bouře dále zesiluje, vzniká hurikán. Pro toto stádium je typické oko, které můžeme vidět na satelitních snímcích. Rychlosti větru jsou vyšší než 118 km/h a v Atlantiku se pak hurikány podle rychlostí větru dělí na pět kategorií.

Hurikán, zdroj: discovermagazine.com
Oko hurikánu, zdroj: wikipedia.org

Jaké jsou kategorie hurikánu?

Rychlosti větru jsou uvedeny jako průměry za jednu minutu.

Hurikán, tajfun nebo cyklon?

Jako hurikán se ale tyto atmosférické útvary označují pouze v Atlantiku a východním Pacifiku – jejich obecný název je tropická cyklona a kromě hurikánu se pak proto můžeme setkat ještě s tajfuny a cyklony. Na přiložené mapce je nakresleno kde se jaký název používá, kde se vůbec tropické cyklony nejvíce tvoří a jak se nejčastěji přesouvají. Typický přesun tropických cyklon z východu na západ je způsoben tzv. pasátovým prouděním, což je stálé proudění, které na obou stranách rovníku vane právě od východu na západ.


Názvy tropických cyklon, jejich oblasti vzniku a typické dráhy, převzato ze scijinks.gov

Pro nás v Evropě jsou pak zajímavé hlavně situace, kdy nějaký hurikán v severním Atlantiku před americkým kontinentem zatočí opět na východ a dostane se až k Evropě.

Jak hurikány dostávají svá jména?

Přečtěte si o jménech hurikánů v jednom z našich dřívějších článků.

Mohlo by Vás zajímat

AKTUÁLNĚ,ANALÝZA,BOUŘKY,VYSVĚTLENÍ,VÝZKUM ǀ 24.6.2022

Podrobný terénní průzkum po tornádu na jihu Moravy dne 24. 6. 2021

ZE SVĚTA ǀ 24.6.2022

Extrémní zima sevřela Nový Zéland

BOUŘKY,FOTOGRAFIE,ZE SVĚTA ǀ 23.6.2022

Deseticentimetrové kroupy. Francouzi sčítají škody po bouřkách

ZE SVĚTA ǀ 22.6.2022

Víkendová vlna horka dobyla i Mont Blanc, padl tam absolutní rekord