Jak velká letos byla ozonová díra?

19. 12. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 19.12.2018 16:03
ǀ
Zuzana Peštová

Nad Antarktidou během jara jižní polokoule (tj. od září do listopadu) dochází každoročně k výraznému zeslabení ozonové vrstvy. Toto zeslabení se nazývá ozonová díra.

K čemu potřebujeme ozonovou vrstvu?

Díky ozonové vrstvě, která se nachází přibližně ve výšce 30 km, dochází v atmosféře k zeslabování UV záření přicházejícího od Slunce. Kdyby ozonová vrstva byla příliš zeslabena a na zemský povrch by dopadalo intenzivnější UV záření, docházelo by u lidí i zvířat k poškození zraku a rakovině kůže.

Ozonová díra, zdroj: eurodenik.cz 

V roce 1985 byly nad Antarktidou poprvé naměřeny velmi nízké hodnoty koncentrace ozonu. Za velkým poklesem koncentrace ozonu stály látky vypouštěné do ovzduší – mimo jiné známé freony, které se dříve používaly jako chladící kapalina v ledničkách. V roce 1987 byl proto podepsán tzv. Montrealský protokol, ve kterém se téměř 200 států zavázalo k tomu, že tyto látky poškozující ozonovou vrstvu přestanou používat.

Jak to vypadalo letos?

Zatímco loni byla ozonová díra nejmenší za posledních 30 let, letos její plocha byla opět větší než dlouhodobý průměr. Díra nad Antarktidou měla plochu přibližně 25 milionů kilometrů čtverečných, byla teda velká přibližně jako rozloha severní Ameriky, jak ukazuje graf agentury NASA:

Plocha ozonové díry nad Antarktidou, zdroj: nasa.gov

Větší ozonová díra mohla letos být způsobena tím, že se v ovzduší rapidně zvýšila koncentrace jedné ze zakázaných látek. Ukázalo se totiž, že ji v Číně i přes zákazy některé firmy produkují, protože je pro ně mnohem levnější než látky, které ozon neničí. I tak se ale podle zprávy WMO ozonová díra postupně uzdravuje, i když kompletní uzdravení vědci čekají až po roce 2050.

Ozonová díra nad Antarktidou v září 2018, zdroj: nasa.gov

A co na severní polokouli?

Do roku 2011 byl výraz ozonová díra používám výhradně pro oblast nad Antarktidou. V roce 2011 ale i nad Arktidou došlo k neočekávanému ochlazení, destrukci ozonu a tím ke vzniku arktické ozonové díry. Zeslabení ozonové díry je zde ale naštěstí podstatně menší než na jižní polokouli a k jejímu uzdravení by podle zmíněné zprávy WMO mělo dojít přibližně kolem roku 2035.

Ozonová díra nad Arktidou v březnu 2011, zdroj: nasa.gov

Mohlo by Vás zajímat

ZE SVĚTA ǀ 23.9.2020

Bouře Teddy dorazila do Kanady, americký jih sužují povodně

ZE SVĚTA ǀ 22.9.2020

USA zasáhl rekordní mráz

ZE SVĚTA ǀ 21.9.2020

Došla jména pro tropické bouře – jejich počet je letos nebývalý

AKTUÁLNĚ,ZE SVĚTA ǀ 18.9.2020

Řecko sužuje medikán, přináší extrémní srážky a vítr o síle přes 100 km/h