Proč je dnes mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy?

16. 09. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 16.9.2019 16:50
ǀ
Zuzana Peštová

Před 32 lety, 16. září 1987, byl podepsán tzv. Montrealský protokol. Čeho se týkal a proč máme být rádi, že se tak stalo? Na to se pojďme podívat v dnešním článku.

Nechceme ničit ozon

Montrealský protokol vznikl na základě snahy o ochranu ozonové vrstvy. Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře přibližně ve výšce 30 km a chrání nás před nebezpečným UV zářením, které pohlcuje. Pokud tedy dojde k oslabení ozonové vrstvy, na zemský povrch proniká více UV záření, což může u lidí i zvířat způsobovat například poškození zraku nebo rakovinu kůže. Je proto jasné, že bychom se měli snažit ozonovou vrstvu nepoškozovat.

Ozonová vrstva, ve které může oslabením vznikat větší ozonová díra, zdroj obrázku: eurodenik.cz

Přibližně v 80. letech se ale ukázalo, že bohužel ozonovou vrstvu lidstvo nevědomky poškozuje. Mohly za to převážně tzv. freony, které se tehdy používaly např. jako chladící kapalina v ledničkách, jako hasící prostředky nebo jako hnací plyn ve sprejích. V normálních podmínkách jsou freony relativně bezpečné – jsou bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé a v nevysoké koncentraci netoxické. Problém ale je, pokud se dostanou výše do atmosféry, protože v tamních podmínkám probíhají chemické reakce, při kterých dochází k ničení ozonové vrstvy.


Trichlorfluormethan, jeden z freonů označovaný také jako freon-11

Proto v polovině 80. let vznikla tzv. Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy. Konkrétní cíle a závazky této úmluvy jsou pak sepsány právě ve zmiňovaném Montrealském protokolu, který tam uvádí například téměř 100 chemických látek, jejichž používání je třeba kvůli ochraně ozonové vrstvy omezit.

Zdroj: sgerendask.com

Montrealský protokol 16. září 1987 podepsalo 196 států, které se tímto zavázali ke snaze o omezení používání regulovaných látek, které poškozují ozonovou vrstvu. Tento den se proto stal mezinárodním dnem ochrany ozonové vrstvy. Závazky z Montrealského protokolu vešly v platnost v roce 1989.

Zdroj úvodního obrázku: benjerry.com

Mohlo by Vás zajímat

FOTOGRAFIE,ZE SVĚTA ǀ 25.1.2022

Řecko ochromila sněhová kalamita, ke sněžení se přidala i tornáda

AKTUÁLNĚ ǀ 24.1.2022

Rozdíl v teplotách i 26 °C. Na východě bylo výrazně chladněji než na západě

AKTUÁLNĚ ǀ 21.1.2022

Sněhu přibylo, hory hlásí až metrovou pokrývku

AKTUÁLNĚ,ZE SVĚTA ǀ 20.1.2022

Baltem, i částí Česka, se prohnal orkán