70% pravděpodobnost výskytu El Niño

5. 11. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 5.11.2018 10:36
ǀ
Kateřina Vodičková

Podle jedné z posledních zpráv Světové meteorologické organizace (WMO) je 70% pravděpodobnost, že v zimě na přelomu roku 2018/2019 nastane jev El Niño. Co to pro nás znamená?

El Niño a Jižní oscilace jsou složky systému ENSO (El Niño – Southern Oscillation), tradičně se však používá zkrácené označení El Niño. Jde o systém interakcí jednotlivých části klimatického systému (např. atmosféra, hydrosféra, biosféra atd.) a jejich změn, které se projevují souslednými událostmi v atmosférické a oceánské cirkulaci.

El Niño

El Niño je oceánská část ENSO. O tomto jevu věděli už dlouho rybáři v Peru, protože čas od času se v období Vánoc oteplily povrchové vody a to zapříčinilo úbytek ryb. Tuto událost tedy začali nazývat El Niño Jesus, tedy Ježíšek. Dnes už se používá jen název El Niño – chlapeček.

El Niño je zjednodušeně rozsáhlá porucha systému mořských proudů a větrů. Za normálního stavu (bez El Niña) jsou nad indonéskou oblastí pasáty tak silné, že odtlačují teplou vodu Tichého oceánu od západního pobřeží Jižní Ameriky a chladné výstupné proudy sem přinesou živiny z hlubin. Při příchodu El Niña však dochází k oslabení pasátů, prohřátá voda západního Pacifiku se přesouvá k pobřeží Peru a Chile a dochází k vymizení studeného Peruánského proudu. To má za následek již zmíněný špatný rybolov, intenzivní deště a bouřky a sesuvy půdy – v místech, kde je za normálních okolností celý rok sucho.

K epizodám El Niña dochází přibližně jednou za 2 – 7 let, trvají průměrně 12 – 18 měsíců. Velmi silná situace nastala v letech 1997 – 1998 a poslední se objevila před dvěma lety.

Zdroj: Shutterstock

Jižní oscilace

Jižní oscilace je atmosférická část ENSO. Je to jeden z příkladů tzv. dálkových spojení, což je trvalá vazba mezi hodnotami tlaku vzduchu na dvou vzájemně odlehlých místech. Zde se jedná o Indonéskou tlakovou níži a Havajskou tlakovou výši. Bylo zjištěno, že tyto dva tlakové útvary navzájem „pulsují“ – pokud tlak v jižním Pacifiku roste, tlak v Indickém oceánu klesá a naopak. Pokud nastává pokles tlakového gradientu – tlak v Indonéské cyklóně je vyšší a tlak v Havajské anticyklóně nižší – dochází k slábnutí pasátů a může nastat jev El Niño. Tlakový gradient se může zvýšit a poté dojde k zesílení pasátů a studeného Peruánského proudu, nastane jev La Niña (holčička) – opak k El Niñu, zesílení normálního stavu.

 

Zdroj: NOAA

Vliv ENSO na počasí

Jak bylo výše řečeno, při epizodě El Niño dojde podél západního pobřeží Jižní Ameriky k zániku studeného Peruánského proudu a jeho nahrazení teplým mořským proudem z rovníkových oblastí. Na území Peru a Ekvádoru se také objevují silné deště na pobřeží, záplavy a sesuvy půdy.

ENSO ale neovlivňuje počasí jen v Jižní Americe. Protože jde o interakci mezi atmosférickou a oceánskou cirkulací, jeho vliv sahá ještě mnohem dál. Bylo prokázáno, že jeho následkem vznikají také četnější tropické cyklony, které se pohybují po neobvyklých drahách. Na jihu USA dochází ke zvýšení srážek a k záplavám v povodí řeky Mississippi. ENSO může také způsobovat velké sucho a požáry v Austrálii, jihovýchodní Africe, v Indonésii a ve vnitrozemí Indie.

 

ENSO a měnící se klima

To je stále ještě neuzavřená otázka. Ne všechny klimatické modely dokáží vystihnout ENSO a převládá velká nejistota, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. Některé modely předpovídají nárůst počtu epizod El Niña, jiné naopak jeho pokles.

 

Co pro nás znamená letošní El Niño?

Pro nás ve střední Evropě nic zvláštního. Vliv ENSO na počasí v této oblasti nebyl zatím prokázán, a tak se nemusíme ničeho obávat. Počasí v našich zeměpisných šířkách je ovlivňováno zejména jevem NAO – Severoatlantickou oscilací, ale o tom zase příště.

 

Sledujeme živě

Živě
AKTUÁLNĚ,REPORT,VÍTR ǀ 23.9.2018

Českem prošla studená fronta, vyskytly se silné bouřky

Živě
AKTUÁLNĚ,BOUŘKY,REPORT ǀ 13.8.2018

Přes Česko přešla studená fronta, podívejte se na záznam online reportu.

Živě
BOUŘKY,REPORT,SRÁŽKY ǀ 10.8.2018

Přes Česko prošla studená fronta: výrazně se ochladilo, u Jablůnkova napršelo 57.7

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNĚ ǀ 14.11.2018

Fronta o ničem i o něčem

ZE SVĚTA ǀ 13.11.2018

USA hlásí silné mrazy, v Las Vegas bylo -17 °C

BOUŘKY,ZE SVĚTA ǀ 12.11.2018

Jihoamerická bouřkožeň

AKTUÁLNĚ ǀ 12.11.2018

Pořád ta stejná inverzní písnička